Unipro

документація

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту

Переклад цієї сторінки:

інтерфейс:сервіс:налаштування_прав_користувачів

Налаштування прав та груп користувачів

Пункт меню

“Сервіс”-“Керування правами користувачів”

Для чого використовується

Програма Unipro одночасно включає в себе робоче місця касира/офіціанта (фронт-офіс) та робоче місце власника/адміністратора/бухгалтера (бек-офіс). Для того, щоб зручно керувати правами користувачів та інтерфейсами робочих місць, в програмі передбачено окремий пукт меню “Сервіс”-“Керування правами користувачів”.

Права доступу користувачів - це набір дозволів та обмежень, що визначають, до яких даних та функціоналу програми мають доступ користувачі або групи користувачів (користувачі, які мають однакові/схожі права доступу в системі). В програмі можна налаштувати права доступу як для кожного користувача окремо, так і одразу для цілої групи користувачів.

Поєднання всіх робочих місць в одній програмі має такі переваги:

  • легка зміна типу робочого місця (наприклад, під час сезонних продажів можна тимчасово перевести робоче міце Бухгалтера в робоче місце Касира);
  • індивідуальне налаштування прав доступу кожному користувачу (наприклад, можна дозволити Старшому касиру створювати документи “Надходження товарів від постачальників”, але щоб інші касири не могли це робити);
  • можливість використання одного робочого місця працівниками з різними ролями (наприклад, Адміністратор може залогінитись в програму з робочого місця касира та переглянути “Системний журнал подій” для виявлення махінацій персоналу).

Як користуватися

Вкладка “Користувачі”

В цій вкладці відображається список користувачів програми з довідника “Користувачі”, їхні Групи та відповідні права доступу. (Детально про створення користувачів тут: Довідник "Користувачі").

Для задання прав доступу необхідно вибрати користувача, включити/відключити необхідні пункти та натиснути кнопку “Зберегти права”.

Якщо в системі є певна кількість однотипних користувачів, їх можна об'єднати в окрему групу та в закладці “Групи користувачів” задати права доступу для всієї групи. Прив'язка користувача до групи здійснюється в картці користувача, довідника “Користувачі”. Це можуть бути базові системні групи прав доступу (Касир/Офіціант, Адміністратор/Товарознавець, Повні права, Заблоковано) або групи, які створив користувач в закладці “Сервіс”→“Керування правами користувачів” → “Групи користувачів”.

Кнопка “Копіювати права іншого користувача” дозволяє вибрати налаштовані права доступу одного користувача та скопіювати їх для іншого.

Примітка. Ця функція дозволяє копіювати права користувачів, що належать до однієї групи користувачів. Наприклад, користувачу “Касир1” можна виставити права “Старший касир”, який теж належить до групи “Касир/Офіціант”.

Кнопка “Права групи” виставляє права доступу по замовчуванню згідно вибраної базової системної групи: Повні права, Адміністатор/Товарознавець, Касир/Офіціант.

Кнопки “Вибрати все”, “Зняти все” дозволяють одним кліком увімкнути або вимкнути всі дозволи в правах доступу. (Використовуються для зручності роботи під час налаштування прав).

Вкладка “Групи Користувачів”

В цій закладці завжди відображаються групи користувачів з Базовими системними групами (Повні права, Адміністатор/Товарознавець, Касир/Офіціант) та всі групи, додані користувачем.

Примітка.Для забезпечення зворотньої сумісності нових версій програми Unipro, права доступу всіх Базових системних груп не редагуються.

За допомогою кнопки “Додати” можна створити нові групи користувачів та налаштувати їм права доступу.

При створенні потрібно вказати Назву групи та вибрати Базову системну групу прав (Повні права, Адміністатор/Товарознавець, Касир/Офіціант, Заблоковано), яка буде слугувати шаблоном для створення прав нової групи.

Редагування прав Групи користувачів виконується аналогічно редагуванню прав окремого Користувача.

інтерфейс/сервіс/налаштування_прав_користувачів.txt · Востаннє змінено: 2024/05/29 20:57 повз mzaliznyak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki