Unipro

документація

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту

Переклад цієї сторінки:

інтерфейс:довідники:користувачі

Довідник "Користувачі"

Пункт меню

“Довідники”-“Користувачі”

Для чого використовується

Довідник “Користувачі” призначений для зберігання інформації про фізичних осіб, які є співробітниками компанії або користувачами програми.


Як користуватися

Користувачі можуть бути згруповані за групами довідника, наприклад, “Касири”, “Адміністрація”, “Власники” і т.д. Довідник користувачів має необмежену кількість рівнів вкладеності груп та підгруп . Для керування групами та користувачами передбачена панель керування.

Панель для керування контрагентами

  • Створити групу - створити нову групу чи підгрупу;
  • Змінити групу - перейменувати активну (виділену у списку) групу;
  • Видалити групу - видалити порожню групу або підгрупу;
  • Створити - створити нового користувача;
  • Змінити - редагувати активного (виділеного у списку) користувача;
  • Копіювати - зробити копію активного (виділеного у списку) користувача;
  • Видалити - видалити користувача з бази (Зверніть увагу, якщо користувач вже присутній у документах, його видалити не вийде, а тільки можна буде встановити статус “Вимкнено”);
  • Оновити - оновити список користувачів. Використовується при одночасному редагуванні довідника з різних робочих місць для ручного оновлення даних довідника.


Переміщення користувача між папками

Для переміщення користувача в іншу групу необхідно виділити його мишкою і, затиснувши ліву кнопку мишки, легко перетягнути в потрібну групу.


Картка користувача

Редагування та введення нової інформації про фізичну особу здійснюється в окремому діалоговому вікні. Інформація про контрагент розміщується у вкладці “Основні”.

Поля “Номер картки” та “Пароль” використовуються для входу користувача в систему за ID-карткою або цифровим паролем. Можна використовувати один із способів входу або два одночасно.

Поле “Права” дозволяє керувати правами доступу користувача до системи. Існують 4 стандартні групи прав та групи, які може додавати користувач. Нові групи додаються в пункті меню: “Сервіс → Керування правами користувачів → Групи користувачів”.

Для кожного користувача можна налаштувати індивідуальні права доступу, виставляючи чи знімаючи “галочки” біля потрібних функцій. Крім того, можна налаштувати права доступу для всіх груп, доданих користувачем.

Примітка.Для забезпечення зворотньої сумісності нових версій програми Unipro, права доступу всіх Базових системних груп не редагуються.

Детальніше тут: Налаштування прав користувачів.


Додаткові можливості

Кнопку перегенерації коду користувача рекомендується використовувати при одночасному редагуванні довідника з різних робочих місць для створення унікальних кодів користувачів. При натисканні цієї кнопки програма автоматично привласнить користувачеві новий унікальний код.

інтерфейс/довідники/користувачі.txt · Востаннє змінено: 2024/05/29 14:50 повз mzaliznyak

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki