Unipro

документація

Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту

Переклад цієї сторінки:

обмін_даними_з_іншими_системами:формат_обмену_json

Формат обміну даними JSON

Загальний опис

У файл JSON вивантажуються дані:

 1. Інформація про базу даних, дату вивантаження, версію JSON[info]
 2. Довідник “Організації” [entities] [entitiesgroups]
 3. Довідник “Грошові рахунки організацій” [moneyaccounts]
 4. Довідник “Склади” [stores]
 5. Довідник “Партнери (контрагенти)” [partners]
 6. Довідник “Договору”[contracts]
 7. Довідник “Податкові групи” [vats]
 8. Довідник “Статті руху грошових коштів”[itemscost]
 9. Довідник “Валюти”[currencies]
 10. Довідник “Користувачі” [users]
 11. Довідник “Столи” (для ресторану) [tables]
 12. Довідник “Товари” [goods] [goodsgroups]
 13. Довідник “Рецепти” [recipes]
 14. Документи [docs]

У більшості довідників також вивантажується інформація про групи, наприклад, Довідник “Товари”:

При завантаженні файлу JSON в іншу систему обліку рекомендується завантажувати лише ті дані, які будуть використовуватися. Наприклад, розділ “Столи” можна не завантажувати, якщо об'єкт обліку не використовує столи (фаст-фуд, магазин). Бажано дотримуватись порядку завантаження, як у списку вище, тому що, наприклад, у документах є посилання на Товари, у Товарах є посилання на Постачальників. Тому спочатку виконується завантаження Групи довідників, потім Довідників, потім Документів.

Структура JSON файлу вивантаження

[info] Інформація про JSON файл

У секції [info] представлена інформація про файл вивантаження.

Параметр Тип Опис
ver Ціле число Версія JSON-формату вивантаження.
jsondocdate Рядок Дата створення вивантаження у форматі: РРРРММДДччммсс
sourceID Рядок Ідентифікатор бази даних, з якої робилося розвантаження. Можна використовувати, щоб випадково не завантажити дані з інших баз.

[groups] Групи довідників

Більшість довідників мають свою структуру – групи. Це секції Це секції в JSON-файлі з іменами:

 1. [entitiesgroups] - належить до довідника Організації.
 2. [stores] - відноситься до довідника Склади.
 3. [partnersgroups] - відноситься до довідника Партнери (контрагенти).
 4. [vatsgroups] - відноситься до довідника Податкові групи.
 5. [itemscostgroups] - відноситься до довідника Статті руху грошових коштів.
 6. [currenciesgroups] - відноситься до довідника Валюти.
 7. [usersgroups] - відноситься до довідника Користувачі.
 8. [tablesgroups] - відноситься до довідника Столи.
 9. [goodsgroups] - відноситься до довідника.
Параметр Тип Опис
guid Рядок Унікальний глобальний ідентифікатор. Унікальний за всіма базами даних. Рекомендується використовувати його. Розмір рядка завжди однаковий.
lid Ціле число Локальний ідентифікатор у межах однієї бази даних. НЕ рекомендується використовувати його.
level Ціле число Рівень вкладеності групи: 1 - верхній рівень.
name Рядок Назва групи. Наприклад: “Снеки”
fullpath Рядок Повний шлях до групи, наприклад: “\Продукти\Снеки”.
children Масив Масив об'єктів – дочірні групи.

[entities] Довідник Організацій

Параметр Тип Опис
guid Рядок Унікальний глобальний ідентифікатор. Унікальний за всіма базами даних. Рекомендується використовувати його. Розмір рядка завжди однаковий.
lid Ціле число Локальний ідентифікатор у межах однієї бази даних. НЕ рекомендується використовувати його.
group Рядок Посилання на guid Групи [entitiesgroups].
code Рядок Внутрішній код Організації.
name Рядок Коротке ім'я.
namefull Рядок Повне ім'я.
inn Рядок ІПН - індивідуальний податковий номер.
edrpou Рядок ЄДРПОУ.
nnds Рядок № свідоцтва ПДВ.
tel1 Рядок Телефон1 організації.
tel2 Рядок Телефон2 організації.
tel3 Рядок Телефон3 організації.
adr1 Рядок Адреса1 організації.
adr2 Рядок Адреса2 організації.
adr3 Рядок Адреса3 організації.
visible Ціле число Якщо = 1, то Обмеження доступне для вибору користувачам.

[goods] Довідник Товарів

Параметр Тип Опис
guid Рядок Унікальний глобальний ідентифікатор. Унікальний за всіма базами даних. Рекомендується використовувати його. Розмір рядка завжди однаковий.
lid Ціле число Локальний ідентифікатор у межах однієї бази даних. НЕ рекомендується використовувати його.
group Рядок Посилання на guid Групи в [goodsgroups].
code Рядок Код товару.
name Рядок Коротке ім'я.
namefull Рядок Повне ім'я.
qtty Дробове число Кількість на складі (для вивантаження в інтернет-магазин).
barcode Рядок Основний штрих-код.
barcode2 Рядок Штрих код 1-ї додаткової одиниці виміру.
barcode3 Рядок Штрих код 2-ї додаткової одиниці виміру.
barcodelist Рядок Список додаткових штрих-кодів товару записуються через “;”, пример:“;2930000000008;2932372939017;2930089785748;”.
pin Дробове число Ціна закупівельна.
p0 Дробове число Ціна продажна.
p1..p10 Дробове число Додаткові продажні ціни.
unit1 Рядок Основна одиниця виміру.
unit2 Рядок Додаткова 1-а одиниця виміру.
unit3 Рядок Додаткова 2-а одиниця виміру.
coeff2 Дробове число Коефіцієнт перетворення на 1-у дод. одиницю виміру.
coeff3 Дробове число Коефіцієнт перетворення на 2-у дод. одиницю виміру.
visible Ціле число Доступність товару. 0-товар недоступний, 1-доступний і бек- та фронт-офіс (екран касира), 2-доступний тільки в бек-офіс.
vendor Рядок Посилання на guid Постачальника в [partners].
vat Ціле число Група податку (для касових апаратів) збігається з кодом податку “code” у секції [vats]. 1-'А', 2-'Б', 3-'В' тощо
desc Рядок Додатковий опис товару.
min Дробове число Управління складськими запасами: мінімальна кількість на складі.
nom Дробове число Управління складськими запасами: номінальна кількість на складі.
scs Ціле число Ваги з друком етикетки: Термін придатності на днях.
plu Ціле число Ваги з друком етикетки: номер PLU на вагах. Якщо = 0, то номер PLU збігається з кодом “code”. Якщо =-1, то товар на ваги не вивантажується.
tare Ціле число Ваги з друком етикетки: вага тари у грамах.
piece Ціле число Ваги з друком етикетки: якщо = 1, то товар на ваги вивантажується як штучний.
type Ціле число Якщо = 1, то товар має рецепт, і може автоматично виробляється.
lost Дробове число Відсоток втрат при обробці товару, якщо він виступає інгредієнтом у рецепті.
outw Дробове число Вага порції якщо цей товар має рецепт. Використовується для друку технологічної карти.

[docs] Документи список

Параметр Тип Опис
guid Рядок Унікальний глобальний ідентифікатор документа. Унікальний за всіма базами даних. Рекомендується використовувати його. Розмір рядка завжди однаковий.
lid Ціле число Локальний ідентифікатор у межах однієї бази даних. НЕ рекомендується використовувати його.
type Ціле число Тип документу:
1-Прихід
2-Продаж
3-Прайс-лист ЕККА
4-Надходження грошових коштів
5-Витрата коштів
6-Замовлення покупця
7-Замовлення постачальнику
8-Переміщення
9-Списання
10-Оприбуткування
11-Повернення покупця
12-Повернення постачальнику
13-Виробництво
14-Переоблік
num Ціле число Номер документа.
sum Дробное число Сума документа.
date Рядок Дата документа у форматі: РРРРММДДччммсс
entity Рядок Посилання на guid Організації у [entities].
partner Рядок Посилання на guid Партнера в [partners].
contract Рядок Посилання на guid Договору [contracts].
store Рядок Посилання на guid [stores].
storeto Рядок Посилання на guid Склад в [stores]. Є в документах type: 8 (Переміщення). Склад який переміщається товар.
user Рядок Посилання на guid Користувача в [users].
moneyaccid Рядок
itemcostid Рядок Посилання на guid Статті витрати у [itemscost]. Присутня у документах type: 4, 5.
state Ціле число Стан: 0-проведений, 1-не проведений, 2- помічений на видалення.
desc Рядок Примітка.
treeid Ціле число Ідентифікатор пов'язаних документів. Документи одного дерева мають один ідентифікатор treeid.
innum Рядок Номер вхідного документа. Для документів type: 1, 7.
indate Рядок Дата вхідного документа у форматі: РРРРММДДччммсс
rrocnum Ціле число Номер чека надрукованого на фіскальному принтері (для type: 2, 11).
rrodevnum Рядок Заводський номер фіскального принтера (для type: 2, 11).
prodtype Ціле число Тільки для виробництва (type: 13).
0-У кожного продукту свої інгредієнти.
2-Список продуктів та інгредієнтів загальний: інгредієнти всі списуються зі складу, а продукти оприбутковуються (без конкретної прив'язки продукт-інгредієнт).
docgoods Масив Список товарів у документі

[docs.docgoods] Список товарів у документах

Параметр Тип Опис
guid Рядок Посилання на guid Товару в [goods].
qtty Дробове число Кількість товару у рядку документа..
sum Дробове число Сума - вартість товару у рядку документа з урахуванням знижки.
disc Дробове число Знижка (у грошовому вимірі) на вартість товару у рядку документа.
tindoc Дробове число Тільки для документа Виробництво (type: 13).
1-продукт, 2-сировина/інгредієнт.
posdoc Ціле число Тільки для документа Виробництво (type: 13).
За цим параметром у рамках документа порівнюється “Продукт” та його “Інгредієнти”.
Кожен “Продукт” має свій номер posdoc, за цим номером потрібно знайти всі “Інгредієнти” (tindoc=2), у яких такий самий posdoc.
Якщо у документі prodtype = 2, то не потрібно порівнювати.
обмін_даними_з_іншими_системами/формат_обмену_json.txt · Востаннє змінено: 2022/05/20 17:50 повз ipostalatii

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki